Przetargi

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY                         

BIAŁA  RAWSKA

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

  1. nieruchomość  zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 2.25.MNp - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo – usługową jednorodzinną.

Działka nr 275/20 z 275/15 o pow. 0,1663 ha, KW LD1R/00019486/4 – obręb 2 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 350.000,00 zł

Wadium – 35.000,00 zł

 

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 2.03.MNp - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną.

Działka nr 275/19 z 275/14 o pow. 0,0480 ha, KW LD1R/00019486/4 – obręb 2 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 28.800,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 3.000,00 zł

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 2.03.MNp - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną.

Działka nr 275/18 z 275/13 o pow. 0,0480 ha, KW LD1R/00019486/4 –             obręb 2 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 28.800,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 3.000,00 zł

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 2.03.MNp - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną.

Działka nr 275/17 z 275/12 o pow. 0,0493 ha, KW LD1R/00019486/4 –             obręb 2 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 29.500,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 3.000,00 zł

Nieruchomości z poz. 2, 3 i 4 przewidziane są do zabudowy szeregowej.

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1.49.MNp - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową jednorodzinną.

Działka nr 1238 o pow. 0,0603 ha, KW 16723 – 

 obręb 1 miasta Biała Rawska

Cena wywoławcza – 30.100,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 3.000,00 zł

  1. nieruchomość  niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona w części symbolem 55.08.RM - przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową, w części oznaczona symbolem 55.03.MRj – przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo – usługową.

Działka nr 120/1 o pow. 0,23 ha, KW LD1R/00038543/1 – 

 obręb wsi Zofiów

Cena wywoławcza – 6.000,00 zł

Wadium – 600,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 28 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – sala nr 5 o dla poz. 1 godz. 9 00, dla poz. 2 godz. 10oo, poz. 3 godz. 1100, poz. 4 o godz. 12 00, poz. 5 o godz. 1300, poz. 6 o godz. 1400.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia      23 grudnia 2011 na nasze konto 51929100010000072320000110  BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę, która wpłaciła wadium i bierze udział w przetargu uznaje się za zapoznaną ze stanem nieruchomości i jej granicami (Gmina nie będzie dokonywać ponownego wznawiania granic)

 

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 57 w pokoju nr 13 lub pod numerem telefonu (0-46) 81 59 626.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Biała Rawska dnia 25.11.2011 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2011 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 1881
25 listopada 2011 11:53 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany