Przetargi

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego:

  • Położenie                                         - Biała Rawska, ul. 15-Grudnia                                                        (Targowica)
  • Powierzchnia użytkowa lokalu                 - 16,81 m2
  • Uzbrojenie lokalu                                      - energia elektryczna, instalacja                                                        wodno - kanalizacyjna

 

 

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2  wynosi 12,30 zł netto co stanowi kwotę 206,76 zł + obowiązujący podatek VAT miesięcznie

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57 – sala nr 5.

 

 

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 30,00 zł do dnia 22.07.2015 r. na nasze konto 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 BS Biała Rawska.

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek urzędu, nie datę obciążenia rachunku wpłacającego.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

         Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotową nieruchomością przed przetargiem. Informacji na temat wynajmowanego lokalu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w pokoju nr 4 tel. (46) 8159377.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 782
26 czerwca 2015 14:21 (Artur Pakuła) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany