Przetargi

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Budowa wodociągu Biała Rawska ul. 15 – go Grudnia – Marchaty II etap

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

II kwartał

2.

Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice – Białogórne

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

900 000,00 zł

III kwartał

3.

Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

850 000,00 zł

III kwartał

4.

Remont drogi gminnej Nr 113255E ul. Polna

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

200 000,00 zł

III kwartał

5.

Budowa drogi przy bloku TBS na ul. Mickiewicza

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

180 000,00 zł

III kwartał

6.

Remont wiaduktu kolejowego w Nartach

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

600 000,00 zł

III kwartał

7.

Przebudowa drogi Stara Wieś – Szwejki Małe

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

320 000,00 zł

II kwartał

8.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 593 200,00 zł

I kwartał

9.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

III kwartał

10.

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

230 000,00 zł

I – II kwartał

11.

Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku oraz gimnazjum w Białej Rawskiej

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

350 000,00 zł

III kwartał

12.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

II kwartał

13.

Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 600 000,00 zł

II kwartał

14.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje

Usługa

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

III – IV kwartał

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2017 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 487
20 lipca 2017 15:21 (Ewelina Chojecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany