Przetargi

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Budowa wodociągu Biała Rawska ul. 15 – go Grudnia – Marchaty II etap

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

II kwartał

2.

Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice – Białogórne

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

900 000,00 zł

III kwartał

3.

Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

850 000,00 zł

III kwartał

4.

Remont drogi gminnej Nr 113255E ul. Polna

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

290 000,00 zł

III kwartał

5.

Budowa drogi przy bloku TBS na ul. Mickiewicza

 

Robota budowlana

Zamówienie z wolnej ręki

230 000,00 zł

III kwartał

6.

Remont wiaduktu kolejowego w Nartach

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

600 000,00 zł

III kwartał

7.

Przebudowa drogi Stara Wieś – Szwejki Małe

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

320 000,00 zł

II kwartał

8.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 593 200,00 zł

I kwartał

9.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

III kwartał

10.

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

230 000,00 zł

I – II kwartał

11.

Dowóz uczniów do przedszkola w Białej Rawskiej, szkół podstawowych w Białej Rawskiej, Starej Wsi, Pachach, Błażejewicach, Babsku oraz gimnazjum w Białej Rawskiej

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

350 000,00 zł

III kwartał

12.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

II kwartał

13.

Biała Rawska – centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki:

  1. Rodzinny park edukacji i rozrywki
  2. Budowa traktu spacerowego
  3. Budowa ścieżki rowerowej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 600 000,00 zł

 

 

II kwartał

 

II kwartał

III – IV kwartał

14.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje

Usługa

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

III – IV kwartał

15.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Przyłuski i Stara Wieś

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

430 000,00 zł

III kwartał

16.

Remont mostu przy drodze do Jelitowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

130 000,00

III kwartał

17.

Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

140 000,00

III kwartał

 

Aktualizacja 21.09.2017 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 491
21 września 2017 12:57 (Ewelina Chojecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany