Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. )

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

I – II kwartał

2.

Budowa i modernizacja dróg gminnych

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 100 000,00 zł

II kwartał

3.

Budowa sieci wodociągowej w m. Dańków – Byki – Pachy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

414 000,00 zł

I kwartał

4.

Budowa sieci wodociągowej

w m. Podsędkowice – Dańków

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

545 000,00 zł

I kwartał

5.

Budowa sieci wodociągowej

w m. Dańków – Rzeczków – Błażejewice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

903 000,00 zł

I kwartał

6.

Przebudowa SUW w Babsku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 115 00,00 zł

 

I kwartał

7.

Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Błażejewicach

Zaprojektuj i wybuduj

Przetarg nieograniczony

67 500,00 zł

I kwartał

8.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

560 000,00 zł

I – II kwartał

9.

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

280 000,00 zł

I – II kwartał

10.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

II kwartał

11.

Budowa ścieżki rowerowej

Zaprojektuj i wybuduj

Przetarg nieograniczony

430 000,00 zł

II kwartał

12.

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Usługa

Przetarg nieograniczony

700 000,00 zł

II kwartał

13.

Zakup paliw płynnych dla samochodów pożarniczych, samochodów służbowych, równiarki i walca

Dostawa

Przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

II kwartał

14.

Dostawa energii elektrycznej

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

653 000,00 zł

II kwartał

15.

Remont budynku SP w Babsku

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

270 000,00 zł

II kwartał

 

 

                                                                                             

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Chojecka
Ilość wyświetleń: 284
18 stycznia 2018 15:24 Ewelina Chojecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany