Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty.

Biała Rawska 23.04.2008 r.

 

                                                                          

 

                                                

                                                       

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Remont chodników wykonanie zatok parkingowych i utwardzanie poboczy” odbytym w dniu 28.03.2008 r. wpłynęła jedna oferta następującego wykonawcy: P.P.H.U „SINDBUD” Piotr Siniarski 96-230 Biała Rawska ul. Mickiewicza 9 z ceną 358 712,33 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2008 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 4754
24 kwietnia 2008 12:35 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany