Przetargi

Wykonanie 12-stu studni głębinowych dla potrzeb punktów czerpalnych oraz wymiany pomp w miejscowościach Dańków, Wola Chojnata, Gośliny na terenie Gminy Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

 

Burmistrz Biała Rawska

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na

KOD CPV 45 23 12 20-3

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia            w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 ,  pok. Nr 12 , lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl.                            

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

Wykonanie 12-stu studni głębinowych dla potrzeb punktów czerpalnych oraz wymiany pomp w miejscowościach Dańków, Wola Chojnata, Gośliny na terenie Gminy Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach prac geologicznych zatwierdzonych decyzjami Starosty Rawskiego:

1.2.1.    z dnia  20.02.2008 r. znak: OS.V.7520-08/08, dla punktu czerpalnego w m. BRONISŁAWÓW,

1.2.2.    z dnia 22.10.2008 r. znak: OS.V.7520-24/08, dla punktu czerpalnego w m. CHODNÓW,

1.2.3.    z dnia  08.02.2008 r. znak: OS.V.7520-11/08, dla punktu czerpalnego w m. GOŁYŃ,

1.2.4.    z dnia  12.02.2008 r. znak: OS.V.7520-19/08, dla punktu czerpalnego w m. KOPRZYWNA,

1.2.5.   z dnia   20.02.2008 r. znak: OS.V.7520-16/08, dla punktu czerpalnego w m. MARIANÓW,

1.2.6.   z dnia   05.03.2008 r. znak: OS.V.7520- 9/08, dla punktu czerpalnego w m. OSSA,

1.2.7   z dnia    20.02.2008 r. znak: OS.V.7520- 6/08,wraz z dodatkiem nr 1 dla punktu czerpalnego w m. PĄGÓW,

1.2.8  z dnia     12.02.2008 r. znak: OS.V.7520-18/08 wraz z dodatkiem nr 1, dla punktu czerpalnego w m. PORADY GÓRNE,

1.2.9  z dnia     22.02.2008 r. znak: OS.V.7520-  7/08, dla punktu czerpalnego w m. ROSŁAWOWICE,

1.2.10   z dnia  06.02.2008 r. znak: OS.V.7520-  2/08, dla punktu czerpalnego w m. STARA WIEŚ,

1.2.11   z dnia  20.02.2008 r. znak: OS.V.7520- 12/08, dla punktu czerpalnego w m. SŁUPCE,

1.2.22   z dnia  20.02.2008 r. znak: OS.V.7520-   4/08, dla punktu czerpalnego w m. ZAKRZEW.

oraz  w niniejszej specyfikacji .

 

1.3.  Realizacja zamówienia obejmuje :  

1. Wykonanie  12-stu otworów studziennych, rozpoznawczych, systemem

    mechanicznym-udarowym o następującej konstrukcji:

 

 A-1. w m. BRONISŁAWÓW, o głębokości 55,0 m:

      -  kolumna rur Ø 16” (406 mm.) - do głębokości 24,0 m. (do usunięcia),

-  kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 55,0 m. (do usunięcia),

-  zabudowanie w otworze studziennym Ø 356 mm. na głębokości 55,0 m. filtra

    szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 175 (Ø 195 mm), długości 4,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 175 (Ø 195 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 45,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu.

 

Zgodnie z zał. nr A-1 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 300.

 

 

    

A-2. w m. CHODNÓW, o głębokości 40,0 m:

      - kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 8,0 m. (do usunięcia),

- kolumna rur Ø 11 ¾” (298 mm.) - do głębokości 40,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 40,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 31,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 30,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-2 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

     A-3. w m. GOŁYŃ, o głębokości 30,0 m:

      - kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 12,0 m. (do usunięcia),

- kolumna rur Ø 11 ¾” (298 mm.) - do głębokości 30,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 30,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 21,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-3 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

     A-4. w m. KOPRZYWNA, o głębokości 30,0 m:

      - kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 8,0 m. (do usunięcia),

- kolumna rur Ø 11 ¾” (298 mm.) - do głębokości 30,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 30,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 21,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-4 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

 

 

 A-5. w m. MARIANÓW, o głębokości 35,0 m:

      - kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 18,0 m. (do usunięcia),

- kolumna rur Ø 11 ¾” (298 mm.) - do głębokości 35,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 35,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 26,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-5 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

 

     A-6. w m. OSSA, o głębokości 34,0 m:

      - kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 18,0 m. (do usunięcia),

- kolumna rur Ø 11 ¾” (298 mm.) - do głębokości 34,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 34,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 25,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-6 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

     A-13. w m. PĄGÓW, o głębokości 60,0 m:

      -  kolumna rur Ø 16”       (406 mm.) - do głębokości 12,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 14”       (356 mm.) - do głębokości 42,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 11 3/4” (298 mm.) - do głębokości 60,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 60,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 4,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,20 m.

- rura nadfiltrowa  długości 50,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym:

                                         - DN 150 (Ø 165 mm), długości 7,0 m,

                                         - Redukcja DN150/DN 175, długości 1,0 m.

- DN 175 (Ø 195 mm), długości 42,0 m

Zgodnie z zał. nr A-13 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 300.

 

 

     A-14. w m. PORADY GÓRNE, o głębokości 72,0 m:

      -  kolumna rur Ø 16”       (406 mm.) - do głębokości 17,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 14”       (356 mm.) - do głębokości 48,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 11 3/4” (298 mm.) - do głębokości 72,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 72,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 4,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 10,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 8,50 m.

- rura nadfiltrowa  długości 58,0 m, wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym:

                                         - DN 150 (Ø 165 mm), długości 9,0 m,

                                         - Redukcja DN150/DN 175, długości 1,0 m.

- DN 175 (Ø 195 mm), długości 48,0 m

 

Zgodnie z zał. nr A-14 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 300.

A-9. w m. ROSŁAWOWICE, o głębokości 50,0 m:

      -  kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 24,0 m. (do usunięcia),

-  kolumna rur Ø 11 3/4” (298 mm.) - do głębokości 50,0 m. (do usunięcia),

-  zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 50,0 m. filtra

    szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 4,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 40,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

Zgodnie z zał. nr A-9 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

    

     A-10. w m. STARA WIEŚ, o głębokości 34,0 m:

      -  kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 16,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 11 3/4” (298 mm.) - do głębokości 34,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 34,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

            - rura nadfiltrowa długości l = 25,0 m, w tym:       

                                                  DN 150 (f 165 mm);            l =  3,0 m.

                                                  Redukcja DN 150/DN175;   l = 1,0 m.

                                                  DN 175 (f 195 mm);   l = 21,0 m. wyprowadzona do powierzchni terenu.

Zgodnie z zał. nr A-10 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

     A-11. w m. SŁUPCE, o głębokości 54,0 m:

      -  kolumna rur Ø 16” (406 mm.) - do głębokości 18,0 m. (do usunięcia),

-  kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 54,0 m. (do usunięcia),

-  zabudowanie w otworze studziennym Ø 356 mm. na głębokości 54,0 m. filtra

    szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 175 (Ø 195 mm), długości 4,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 175 (Ø 195 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 44,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu.

Zgodnie z zał. nr A-11 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

A-12. w m. ZAKRZEW, o głębokości 36,0 m:

      -  kolumna rur Ø 14” (356 mm.) - do głębokości 8,0 m. (do usunięcia),

      -  kolumna rur Ø 11 3/4” (298 mm.) - do głębokości 36,0 m. (do usunięcia),

- zabudowanie w otworze studziennym Ø 298 mm. na głębokości 36,0 m. filtra szczelinowego wykonanego z rur  PCV-KV, o następujących wymiarach :

- rura podfiltrowa DN 150 (Ø 165 mm), długości 3,0 m,

- część czynna – filtr szczelinowy DN 150 (Ø 165 mm), długości 6,0 m, w tym

  części perforowanej długości około 5,50 m.

- rura nadfiltrowa  DN 175 (Ø 195 mm), długości 28,0 m wyprowadzona do powierzchni terenu, w tym: redukcja DN175/DN150 mm. długości 1,0 m.

 

Zgodnie z zał. nr A-12 do SIWZ – projektem geologiczno-technicznym w skali 1 : 200.

 

2. Opracowanie dla każdego ujęcia operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych , który będzie stanowił podstawę uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych

3.Zamontowanie w/w studniach pomp głębinowych zapewniających wydatek Qn -9m3/h

     wraz z przewodem tłocznym DN 50

4. Wykonanie 12-stu obudów studziennych z kręgów żelbetowych Ø 1400 mm z dwoma włazami typu okapowego Ø 600 mm oraz armaturą Ø 50 mm, przystosowanymi dla potrzeb punktów czerpalnych, zgodnie z projektami budowlanymi.

5 Wymiane 3 pomp  w miejscowościach :Dańków , Wola Chojnata, Gośliny  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: kosztorys ofertowy, wzór umowy

Nieprzekraczalny termin wykonania całego zamówienia od daty podpisania umowy do   15.12.2008 r

Zamawiający  pobiera wadium.

 

Wadium w wysokości  10 000,00-  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 )

(zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta                   Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska           nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia    27.05.2008 r do godziny 09:30

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

 

 

 

 

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3.Wykażą wykonanie trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie , odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie;

4.Wykażą, że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie

 kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem 

 budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby      

 samorządu zawodowego;

5.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

6. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem    składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

8. składa jedną ofertę oraz wadium

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 

 

 

Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   (tekst j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Kryterium oceny ofert  -    cena oferty                   -  100 %     

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  96-230 Biała Rawska                 ulica Jana Pawła II 57 do dnia   27.05.2008 r. do godziny  09:30 z dopiskiem Oferta na przetarg nieograniczony na : „Na wykonanie 12-stu studni głębinowych dla potrzeb punktów czerpalnych na terenie Gminy Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie” – Nie otwierać przed  27.05.2008 r. przed godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi  27.05.2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta pok. nr 14.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 12                    lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-626 lub 81-59-377.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2008 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 3997
17 czerwca 2008 11:10 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
20 maja 2008 12:07 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
19 maja 2008 14:12 (Ewa Kaczmarek) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany