Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  

 Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych w Starej Wsi, Chodnowie, Błażejewicach i Pachach na sezon grzewczy 2008/2009” odbytym w dniu 19.09.2008 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę  firmy  „TERM-OIL”

26-631 Jastrzębia 108  z ceną 2,81 zł brutto  za jeden litr.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2008 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 5221
16 października 2008 13:54 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany