Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Adaptację pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej” wpłynęły trzy oferty następujących wykonawców:

1) S.C. „INSTALATOR” Instalatorstwo A.Dominiak 96-200 Rawa Mazowiecka ul.Solidarności 17/11 z ceną 225 082,07  brutto i otrzymała  

93,97 pkt.

2)  Budmar Marek Kamola z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krańcowej 31-33 A z ceną  211 506,70 brutto i otrzymała  100 pkt

3) REMBOR Sp z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul.Zawadzka 144 z caną 220 652,73 zł brutto i otrzymała 95,86 pkt.

 

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez Budmar Marek Kamola z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Krańcowej 31-33 A z ceną  211 506,70 brutto

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 4708
17 października 2008 10:50 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany