Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Biała Rawska 04.12.2008 r.

 

                                                                          

 

                                                

                                                       

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Wykonanie i montaż budynku socjalnego w Białej Rawskiej ” odbytym w dniu 21.11.2008 r. wpłynęły trzy oferty następujących wykonawców:

1) EKOBAUTECH Sp z o.o.  Grzywna 174, 87-140 Chełmża z ceną 241 560,00 i otrzymała 100 pkt

2) Naftoremont Serwice Sp z o.o. , 09-411 Płock ul.Zglenickiego 42 z ceną 299 998,00 i otrzymała 80,52 pkt.

3) REMBOR Sp z o.o. ul.Zawadzka 144, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z ceną 312 725,73 i otrzymała 77,24 pkt.

 

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez EKOBAUTECH Sp z o.o. Grzywna 174, 87-140 Chełmża.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2008 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 3985
05 grudnia 2008 09:49 (Ewa Kaczmarek) - Zmiana treści dokumnetu.
05 grudnia 2008 09:49 (Ewa Kaczmarek) - Zmiana treści dokumnetu.
05 grudnia 2008 09:49 (Ewa Kaczmarek) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany