Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Biała Rawska 04.12.2008 r.

 

                                                                          

 

                                                

                                                       

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                  

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Dostawę windy dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji samonośnej spełniającej wymaganie niezbędne do montażu na  zewnątrz budynku Domu Opieki Środowiskowej przy Ośrodku Zdrowia,  ul. Mickiewicza  w Białej Rawskiej” odbytym w dniu 28.11.2008 r wpłynęła jedna oferta złożona przez wykonawcą P.U.H. WIWRA , 80-299 Gdańsk ul.Niedziałkowskiego 8c z ceną 113 704,00 brutto i otrzymała 100 pkt a tym samym została uznana za najkorzystniejsza.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Z   poważaniem

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 4007
05 grudnia 2008 12:26 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany