Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biała Rawska  04.11.2009 r.

 

                                                                                             

 

                                                            

                           

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie nowych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biała Rawska” odbytym  w dniu 04.11.2009r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo RJC Łapino ul.Sienkiewicza 17, 83-050 Kolbudy z cena 126 667,94 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu, w ogólnej ocenie otrzymała 100 pkt i  w związku z tym  wybrana została za najkorzystniejszą

 

 

                                                                            

                           

                                                                  Z   poważaniem

                                                                  Bogdan Pietrzak

                                                                  Burmistrz Biała Rawska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2009 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 2829
04 listopada 2009 14:12 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany