Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             

 

                                                            

                           

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r.  Nr 233, poz. 1655 z póź.zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego” odbytym  w dniu 09.11.2009r. wpłynęła jedna oferta złożona przez ING Bank Śląski 91-334 Łódź ul. Srebrna 32 z cena 89 150,87  zł brutto. Oferta spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu, w ogólnej ocenie otrzymała 100 pkt i  w związku z tym  wybrana została za najkorzystniejszą

 

 

                                                                            

                           

                                                                  Z   poważaniem

                                                                  Bogdan Pietrzak

                                                                  Burmistrz Biała Rawska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2009 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kaczmarek
Ilość wyświetleń: 2919
09 listopada 2009 13:26 (Ewa Kaczmarek) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany