Przetargi - archiwum (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Zjednoczenia w Białej Rawskiej o długości 79 mb.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Przyłącza wodociągowego przy ul. Zjednoczenia, o długości 79 mb. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej. Termin zakończenia robót - 2003.12.18...

Dostawa oleju opałowego

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego „Ekoterm” w sezonie grzewczym grudzień 2003/kwiecień 2004 własnym transportem do kotłowni znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała...

Dostawa samochodu 9-osobowego z możliwością demontarzu siedzeń

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9- osobowego z możliwością demontażu siedzeń. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej. Termin...

Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Rawskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 96-230 Biała Rawska 0...46/815-95-86, tel/fax 0...46/815-94-49 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ...

Sprzedaż budynków po szkołach w Szwejkach i Grzymkowicach.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska zaprasza do nabycia nieruchomości gruntowych z budynkami po byłych szkołach oraz budynkami gospodarczymi oznaczonymi nr działki 217/1 o pow. 0,1915 ha w m. Grzymkowice oraz działka nr. 98 o pow. 1,11 ha w m. Szwejki Małe za cenę, która zostanie ustalona w drodze rokowań. Nieruchomości posiadają...

Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa sieci wodociągowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1 96-230 Biała Rawska, udzieli zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowegona wykonanie: 1.Dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody w Galinkach gm. Biała Rawska zakresie branż: technologicznej uzdatniania wody, projektu budowlano-montażowego,...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej. Nie dopuszcza się składania oferty...

Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel. /0-46/ 8159351o g ł a s z a II przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. Euro w trybie uproszczonym na przygotowanie i dostawę posiłków do szkół podstawowych...

Sprzedaż działki budowlanej.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie nr 1 miasta Biała Rawska na osiedlu Polna. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy...

Ustawienie krawężników i wykonanie podbudowy tłuczniowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na ustawienie krawężników i wykonanie podbudowy tłuczniowej na części ulic Osiedla Polna w Białej Rawskiej z robotami towarzyszącymi Nie...

Zatrzymaj banner przewijany