Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przygotowanie i dostawa posilków szkolnych.

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku Przychodni Lekarskiej w Bialej Rawskiej przy ul. Mickiewicza

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Lekarskiej w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie...

Wykonanie zatoki parkingowej

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zatoki parkingowej Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin...

Wykonanie projektów przebudowy dwóch odcinków dróg

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych - Kod CPV 74232200-6 Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje...

Usługi geodezyjne

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne - Kod CPV74275000-07 Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza...

Wykonanie lokalnej sieci komputrowej w Budynku Urzędu Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Biała Rawska w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 21. Zamawiający nie przewiduje...

Roboty budowlane w budynku Miejsko Gminnego Osrodka Kultury w Bialej Rawskiej

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta...

Wymiana stalarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Blazejewicach.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Błażejewicach. Zainteresowani mogą odebrać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta...

Opracowania geodezyjne

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na opracowania geodezyjne Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 13. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych W postępowaniu mogą brać udział...

Remony oswietlenia ulicznego.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę zużytych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne sodowe Zainteresowani mogą odebrać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany