Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przygotowanie i dostawę posiłków do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel. /0-46/ 8159351o g ł a s z a II przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. Euro w trybie uproszczonym na przygotowanie i dostawę posiłków do szkół podstawowych...

Sprzedaż działki budowlanej.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie nr 1 miasta Biała Rawska na osiedlu Polna. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy...

Ustawienie krawężników i wykonanie podbudowy tłuczniowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na ustawienie krawężników i wykonanie podbudowy tłuczniowej na części ulic Osiedla Polna w Białej Rawskiej z robotami towarzyszącymi Nie...

Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Szkół Podstawowych na terenie gminy Biała Rawska.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./0-46/ 8159351 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. Euro w trybie uproszczonym na przygotowanie i dostawę posiłków do szkół podstawowych na terenie gminy...

Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych z terenu gminy Biała Rawska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, 96-230 Biała Rawska, ul. Zjednoczenia 11, woj. łódzkie, pow. rawski, tel. (046) 8159626, www.bialarawska.pl, e-mail: burmistrz@bialarawska.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół podstawowych...

Wykonanie projektu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej przy ul. Topolowej

OGŁOSZENIE o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ZAPYTANIE O CENĘ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1 96-230 Biała Rawska, udzieli zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej przy ul. Topolowej w zakresie branż: technologicznej...

Budowa studni wód podziemnych z utworów czwartorzędnych dla potrzeb projektowanego wodociągu we wsi Galinki.

OGŁOSZENIE O PRZETERGU NIEOGRANICZONYM (o procedurze uproszczonej) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi z siedzibą Żurawia 1 96-230 Biała Rawska ogłasza przetarg na budowę studni wód podziemnych z utworów czwartorzędnych dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego we wsi Galinki. Nie dopuszcza się składania...

Dostawa kotłów C.O. do Szkoły Podstawowej w Babsku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kotłów C.O. do Szkoły Podstawowej w Babsku gmina Biała Rawska Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej. Termin...

Remont powierzchni kostką betonową UNI DECOR na powierzchni 534 m2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni kostką betonową UNI DECOR na powierzchni 534 m2 placu przed pawilonami mieszkalno-handlowymi, przy ulicy...

Dostawa samochodami samowyładowczymi z rozładunkiem tylnym, żwiru zawierającego co najmniej 30% frakcji 30-60 mm.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, samochodami samowyładowczymi z rozładunkiem tylnym, żwiru zawierającego co najmniej 30% frakcji 30-60mm do utwardzenia dróg...

Zatrzymaj banner przewijany