Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne sodowe oraz montaż nowych linii i lamp sodowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , 96-230 Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie, tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zużytych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne sodowe oraz montaż nowych linii i lamp sodowych, produkcji krajowej na...

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Szkole Podstawowej w Chodnowie gmina Biała Rawska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych w Szkole Podstawowej w Chodnowie gmina Biała Rawska. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej...

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Błażejewicach Gmina Biała Rawska

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Błażejewicach gmina Biała Rawska Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej. Termin rozpoczęcia robót...

Udzielenie kredytu długoterminowego na rynku krajowym na finansowanie inwestycji drogowych

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska,96-230 Biała Rawska, ul. Zjednoczenia 11, woj. łódzkie, powiat rawski, tel.046-8159377, www.bialarawska.pl., e-mail: burmistrz@bialarawska.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielnie kredytu długoterminowego na rynku krajowym na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 270 000 zł Nie dopuszcza...

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 22

Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu ukazało się w dniu 14 maja 2003 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 64 poz. 25938. Uprawniony do kontaku z oferentami Krzysztof Bańkowski tel. (0-46) 81 59 626 e-mail: zastepca@bialarawska.pl

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Szkole Podstawowej w Chodnowie gmina Biała Rawska

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska 96-230 Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 , woj. łódzkie, pow. rawski tel./046/ 8159377, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych w Szkole Podstawowej w Chodnowie gmina Biała Rawska. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej. Termin realizacji /wymagany/...

Zatrzymaj banner przewijany