Przetargi - archiwum

Sprzedaz nieruchomosci polozonej w obrebie miasta Biala Rawska i we wsi Tuniki.

BURMISTRZ
Biała Rawska
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Biała Rawska i we wsi Tuniki. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 w Białej Rawskiej i we wsi Tuniki 35861 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Działka nr 1246 o pow. 0,0491 ha - obręb 1 miasta Biała Rawska
cena wywoławcza : 8.000,00zł + 22 % VAT
wadium 1.000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna

Działka nr 91/3 o pow. 1,47 ha – obręb wsi Tuniki
cena wywoławcza : 10.000,00 zł
wadium 1.000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rolnictwo z zabudową zagrodową , część zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2005 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej – sala nr 5.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.12.2004 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 51929100010000072320000110 BS Biała Rawska.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 11 w pok. Nr 13 pod numerem telefonu (0-46) 81-59-626.

Biała Rawska dnia 29.11.2004 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2456
12 marca 2008 20:58 (Maria Kacprzak) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany