Przetargi - archiwum

Sprzedaz nieruchomosci w obrebie 4 miasta Biala Rawska.

BURMISTRZ
Biała Rawska
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Biała Rawska stanowiące własność Gminy Biała Rawska z budynkiem w stanie surowym na działce nr 452. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Nr 9095 – działki 455 i 453 i 17436 – działki 1404 i 452 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Działki o numerach 455, 453, 1404, 452 o pow. 6,8618 ha - obręb 4 miasta Biała Rawska
cena wywoławcza : 1.100.000,00zł + 22 % VAT
wadium 134.000,00 zł
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowe działki przeznaczone są to tereny produkcyjno – usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2005 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej – sala nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce najpóźniej do dnia 3.03.2005 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 51929100010000072320000110 BS Biała Rawska.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 11 w pok. Nr 13 pod numerem telefonu (0-46) 81-59-626.
Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie.

Biała Rawska dnia 30.12.2004 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2442
12 marca 2008 20:58 (Maria Kacprzak) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany