Przetargi - archiwum

Sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ
Biała Rawska
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Działka nr 505/4 o pow. 0,5770 ha - obręb 4 miasta Biała Rawska
cena wywoławcza : 57.700,00zł + 22 % VAT
wadium 7.000,00 zł
Nieruchomość niezabudowana KW 9095, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa zagrodowa i mieszkaniowo – usługową.

Działka nr 565/1 i 565/3 o pow. 0,0049 ha – obręb 3 miasta Biała Rawska
cena wywoławcza : 8.100,00 zł + 22 % VAT
wadium 1.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana lokalem użytkowym, posiada urządzoną KW 2288 ( do budynku na nieruchomości osobom trzecim służą roszczenia o zwrot nakładów).W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowa i użyteczność publiczna.
Działka nr 121/1 o pow. 1,53 ha - obręb wsi Ossa
Cena wywoławcza 24.915,00 zł
Wadium : 2.500,00 zł
Nieruchomość niezabudowana, posiada urządzoną KW 31680. W planie zagospodarowania przestrzennego rolnictwo z zabudową zagrodową i leśnictwo.
Działka nr 377 o pow. 0,08 ha – obręb wsi Ossa
Cena wywoławcza 285,00 zł
Wadium : 30,00 zł
Działka nr 379 o pow. 0,09 ha – obręb wsi Ossa
Cena wywoławcza 321,00 zł
Wadium : 40,00 zł
Nieruchomości we wsi Ossa niezabudowane posiadają urządzoną KW 31680. W planie zagospodarowania przestrzennego łąki, pastwiska, leśnictwo.
Działka 125/5 opow. 0,09 ha – obręb Żurawka
Cena wywoławcza 321,00 zł
Wadium : 40,00 zł
Nieruchomość niezabudowana posiada urządzoną KW 35480. W planie zagospodarowania przestrzennego łąki, pastwiska i leśnictwo.
Działka nr 22 o pow. 0,56 ha - obręb wsi Jelitów
Cena wywoławcza 3.355,00 zł
Wadium : 400,00
Działka nr 16 o pow. 0,68 ha – obręb wsi Jelitów
Cena wywoławcza 3.930,00
Wadium: 400,00 zł
Nieruchomości we wsi Jelitów niezabudowane posiadają urządzoną KW 32206. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod łąki, pastwiska, leśnictwo.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2005 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta w Białej Rawskiej – sala nr 5.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.02.2005 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 51929100010000072320000110 BS Biała Rawska.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela Krystyna Grad w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 11 w pok. Nr 13 pod numerem telefonu (0-46) 81-59-626.

Biała Rawska dnia 12.01.2005 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kacprzak
Ilość wyświetleń: 2538
12 marca 2008 20:58 (Maria Kacprzak) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany