Ochrona Danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” – 

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska.

kontakt tel. 46 81 59 377 e-mail: umig@bialarawska.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych  jest Pani Magdalena Kuszmider  kontakt, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl ,iod@bialarawska.pl

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c, d RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań Urzędu.

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Białej Rawskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wacław Jacek Adamczyk

  dowody_osobiste__klauzula.docx

  ewidencja_ludnosci__klauzula.docx

  klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc

  klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_podstawie_obowiazku_epuap.pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2018 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 1301
17 czerwca 2020 10:18 (Rafał Jakubczak) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2019 12:06 (Rafał Jakubczak) - Zmiana treści zakładki.
07 listopada 2019 13:39 (Rafał Jakubczak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany