Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne: Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej...

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązująnastępujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej dnia 09 grudnia 2014 roku...

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 18.01.201 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 18 stycznia 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

Komisja Edukacji - dnia 17 stycznia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Budżetu - dnia 16 stycznia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie opinii...

Komisja Rolnictwa - dnia 14 stycznia 2019 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

Urząd Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”, dla osób które złożyły deklarację udziału w programie wymiany źródeł ciepła w projekcie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wniosek na druku stanowiącym...

Zatrzymaj banner przewijany