Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Uchwała Nr XLV/399/18

Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

z dnia 22 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, z 2018 r. poz. 650, poz. 710) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130). Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na utworzenie na stawie rekreacyjnym zlokalizowanym w miejscowości Żurawia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Rawskai oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 105 o pow. 2,26 ha, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

2.Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w ust. 1 obrazuje załącznik graficzny do Uchwały.

3.W roku 2018 sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa się od 21 czerwca do 20 lipca.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

                       

 

Uchwała Nr XLVII/412/18

Rady Miejskiej w Białej Rawskiej

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, z 2018 r. poz. 650, poz. 710) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 oraz  poz. 1000), Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na utworzenie na stawie rekreacyjnym zlokalizowanym w miejscowości Żurawia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Rawska i oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 105 o pow. 2,26 ha, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

2. Szczegółową lokalizację miejsca, o którym mowa w ust. 1 obrazuje załącznik graficzny do Uchwały.

3. W roku 2018 sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa się od 21 lipca do 19 sierpnia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 143
18 lipca 2018 13:27 Rafał Jakubczak - Zmiana treści zakładki.
18 lipca 2018 13:26 Rafał Jakubczak - Zmiana treści zakładki.
30 maja 2018 10:30 Rafał Jakubczak - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany