Urząd Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy:
1) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) wyborze nazwiska jakie nosić będą małżonkowie i dzieci zrodzone ze związku,
c) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
d) uznanie dziecka,
e) uznanie dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
2)powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu;
3)składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych;
4)sporządzenie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prowadzenie ksiąg aktów małżeństw i aktów zbiorowych;
5)prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństw;
6)prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty;
7)wydawanie wypisów i zaświadczeń;
8)sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego;
9)wydawanie zaświadczeń przy zawieraniu małżeństw kanonicznych;
10)przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych, dokonywanie w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych i powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg, wystawianie wypisów z ksiąg;
11)przekazywanie 100 letnich ksiąg do archiwum państwowego;
12)prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego;
13)wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych, które są przewidziane w prawie
o aktach stanu cywilnego;
14)korespondencja w sprawach administracji statusu osobowego z placówkami zagranicznymi;
15)organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
16)prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem akt stanu cywilnego w czasie „W”;
17)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12616
09 stycznia 2015 12:55 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Inspektor.
17 grudnia 2012 08:39 Artur Pakuła - Usunięcie stanowiska: Referent.
10 marca 2010 14:58 Artur Pakuła - Aktualizacja danych stanowiska: Referent.
Zatrzymaj banner przewijany