Radca Prawny

Do zakresu zadań Zespołu Radców Prawnych (RP) należy:
1)zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej Burmistrza, Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej;
2)pisemne opiniowanie projektów aktów wydawanych przez Burmistrza i Radę Miejską;
3)udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
4)udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy;
5)wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
6)wydawanie pisemnych opinii prawnych dotyczących projektów uchwał rady oraz zarządzeń Burmistrza;
7)pisemne opiniowanie projektów umów długoterminowych, umów niestandardowych, umów z udziałem podmiotów zagranicznych, umów dotyczących zobowiązań;
8)występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego gminy;
9)uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i udzielanie wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów;
10)udzielanie pisemnych opinii prawnych zgodnie z pisemnymi wnioskami;
11)reprezentowanie gminy w Radach nadzorczych spółek z udziałem kapitału gminy;
12)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Radca prawny

Radca Prawny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5380
10 grudnia 2015 12:59 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
14 sierpnia 2012 14:29 Artur Pakuła - Usunięcie stanowiska: Adwokat.
02 lutego 2009 09:03 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Adwokat.
Zatrzymaj banner przewijany