Stanowisko Spraw Obywatelskich

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obywatelskich (SO) należy:
1)prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym
i komputerowym;
2)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
3)prowadzenie spraw związanych z dokumentami stwierdzającymi tożsamość zgodnie
z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
4)współpraca z Centralnym Biurem Adresowym i Rządowym Centrum Informatycznym PESEL oraz Wojewódzkim Bankiem Danych w zakresie ewidencji ludności;
5)udzielanie informacji adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
6)przekazywanie do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty informacji o aktualnej liczbie dzieci w wieku od 3 do 15 lat;
7)przekazywanie wykazów osób zmarłych do Urzędów Skarbowych;
8)sporządzanie list wyborców w związku z wyborami;
9)prowadzenie spraw związanych z repatriacją osób;
10)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych;
11)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4736
02 grudnia 2014 08:23 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Inspektor.
02 grudnia 2014 08:22 Artur Pakuła - Usunięcie stanowiska: Podinspektor.
07 kwietnia 2008 11:10 Artur Pakuła - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany