Stanowisko Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego (OC) należy:
1)Prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych i prowadzenie Kancelarii Tajnej;
2)Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;
3) Prowadzenie rejestracji przedpoborowych;
4)Udział w przeprowadzaniu poboru;
5)Prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, wyjaśnienie przyczyn nie stawienia się do poboru;
6)Realizacja zadań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach,
a w szczególności ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Szefa Obrony Cywilnej Województwa;
7)Planowanie i organizowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;
8)Organizacja ćwiczeń i szkoleń w zakresie samoobrony ludności cywilnej Gminy;
9)Nadzór nad działalnością Obrony Cywilnej w zakładach pracy;
10)Wykonywanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Urzędu do działania na czas „P” i „W”;
11)Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju;
12)Prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej;
13)Prowadzenie spraw z zakresu Akcji Kurierskiej;
14)Realizowanie zadań, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
15)Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego;
16)Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4650
07 kwietnia 2008 11:14 Artur Pakuła - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2008 14:50 Artur Pakuła - Zmiana danych jednostki.
31 marca 2008 10:00 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany