Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Do zakresu działania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (PA) należy:
1)Obsługa biurowa i merytoryczna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2)Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów alkoholizmu i jego pochodnych;
3)Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
4)Przeprowadzanie analiz problemów alkoholowych, sposobów ich rozwiązywania oraz analiza stanu zasobów w tej dziedzinie;
5)Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych;
6)Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody;
7)Przygotowywanie z gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przedstawianie Burmistrzowi Biała Rawska projektów następujących aktów prawnych:
a)gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b)preliminarza finansowego w/w programu,
c)sprawozdania z realizacji programu oraz preliminarza finansowego.
8)Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Artur Pakuła
Ilość wyświetleń: 5429
07 kwietnia 2008 11:16 Artur Pakuła - Zmiana danych jednostki.
03 kwietnia 2008 14:58 Artur Pakuła - Dodanie stanowiska: Inspektor.
03 kwietnia 2008 14:58 Artur Pakuła - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany