Aktualności

Konsultacje społeczne projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska" wraz z z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” przygotowywanych w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biała Rawska” realizowanego w ramach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

    

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

i Środowisko

 

Biała Rawska, 6 października 2015 r.

 

 

OŚ.III.6220.5.6.2015

 

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, poz. 1238, z 2014 r. poz. 857, poz. 822, poz. 850, poz. 1101, poz. 1133, z 2015 r. poz. 200 i poz. 277)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska” przygotowywanych w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biała Rawska” realizowanego w ramach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Dokumenty wyłożone zostaną do publicznego wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. nr 4

Dokumenty będą dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.bialarawska.pl

Uwagi oraz wnioski można składać:

- osobiście do Urzędu Miejskiego w Białej Rawskiej, Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. nr 4

- drogą elektroniczną na następujący adres: umig@bialarawska.pl.

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska, 96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57

 

Uwagi i opinie można składać w dniach od 06.10.2015 do 28.10.2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
Ilość wyświetleń: 1055
07 października 2015 13:48 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:45 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Dodanie załącznika [pismo_konsultacje_logo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:45 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany