Komunikaty

Informacje dla hodowców świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje,  że od  kwietnia 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną  na terenie powiatu rawskiego pod kątem spełnienia wymogów bioasekuracji i wymagań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

     

 Podczas kontroli sprawdzane będzie czy:

 • 1) siedziba stada jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (CBD SIRZ) prowadzonej przez ARiMR,

 

 • 2) świnie utrzymywane w siedzibie stada są prawidłowo oznakowane,

 

 • 3)  dopełniono obowiązku sporządzenia i złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR spisu świń w ustawowym terminie,

 

 • 4)  przestrzegana jest terminowość zgłaszania do ARiMR zdarzeń dotyczących świń,

 

 • 5)  dopełniono obowiązku prowadzenia księgi rejestracji stada świń, księga jest prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, a wpisy są dokonywane w terminie 7 dni od daty zdarzenia,

 

 • 6)  prowadzony  jest aktualny rejestr świń z podziałem na grupy wiekowe,

 

 • 7)  przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują się tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",

 

 • 8) w gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych,

 

 • 9)  w gospodarstwie znajduje się dokumentacja weterynaryjna dotycząca padłych zwierząt,

 

 • 10)  przestrzegany jest zakaz żywienia świń odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne,

 

 • 11)  świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia,

 

 • 12) pasza została zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

 

 • 13)  prowadzony jest rejestr  środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

 

 • 14) budynek/ki, w których są utrzymywane świnie są zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

 

 • 15) świnie są utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
   mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 

 • 16) osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń używają odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

 

 • 17)  wyłożone są maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

lek_wet_wyznaczeni_do_wystawiania_swiadectw.jpg

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Rafał Jakubczak
Ilość wyświetleń: 137
05 kwietnia 2018 09:01 Rafał Jakubczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 09:01 Rafał Jakubczak - Dodanie zdjęcia [lek_wet_wyznaczeni_do_wystawiania_swiadectw.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 08:59 Rafał Jakubczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany