Komunikaty

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 17 lipca 2020 r., godz. 9.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t. j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613 ze zm.) zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 17 lipca 2020 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

W związku z zaistniałą sytuacją udział w sesji osób niebędących Radnymi i urzędnikami Urzędu Miasta i Gminy nie będzie możliwy. Obrady będą transmitowane w Internecie – dostęp przez stronę internetową Urzędu w zakładce „Transmisja z Sesji Rady Miejskiej w Białej Rawskiej. 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2020 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ilona Chojecka
Ilość wyświetleń: 84
15 lipca 2020 14:23 (Ilona Chojecka) - Opublikowanie dokumentu.
15 lipca 2020 09:33 (Ilona Chojecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany