Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2020 rok.

 

 

 

 

 

                                                                                           Zarządzenie Nr 2/2020

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 20 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej na 2020 rok.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r.poz.506 ze zm.), art.249 ust.2,3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  ( Dz. U z 2019 roku poz.869  ze zm.)oraz uchwały Nr XIX/131/19  Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020

 

postanawiam

 

  • § 1

Zatwierdzić plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska na rok 2020 według załączników do niniejszego Zarządzenia.

 

  • § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2020 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rochmińska
Ilość wyświetleń: 36
20 stycznia 2020 12:47 (Joanna Rochmińska) - Dodanie załącznika [ccf20200120_0006.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 12:45 (Joanna Rochmińska) - Dodanie załącznika [ccf20200120_0005.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2020 12:42 (Joanna Rochmińska) - Dodanie załącznika [ccf20200120_0004.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany