Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwala Nr XLIX/441/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Uchwala Nr XLIX/441/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 229 pkt 3 ustawy...

Uchwała Nr XLIX/440/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska.

Uchwała Nr XLIX/440/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje: ...

Uchwała Nr XLIX/439/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Biała Rawska na lata 2018-2019

UCHWAŁA NR XLIX/439/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Biała Rawska na lata 2018-2019 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy...

Uchwała Nr XLIX/438/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/438/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1 ustawy...

Uchwała Nr XLIX/437/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 603/2 o pow. 0,0495 ha.

U C H W A Ł A Nr XLIX/437/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 603/2 o pow. 0,0495 ha. Na podstawie art.18 ust....

Uchwała Nr XLIX/436/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Niemirowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,0173 ha.

U C H W A Ł A Nr XLIX/436/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Niemirowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,0173 ha. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt...

Uchwała Nr XLIX/435/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Gołyń.

Uchwała Nr XLIX/435/18 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Gołyń. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Uchwała Nr XLIX/433/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIX/433/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt.10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r...

Uchwała Nr XLIX/432/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/416/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIX/432/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/416/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt.10, art. 51 ust. 1 oraz art....

Uchwała XLIX/431/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Bialskie Smyki" w Białej Rawskiej

UCHWAŁA XLIX/431/18 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Bialskie Smyki" w Białej Rawskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349,...

Zatrzymaj banner przewijany