Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Biała Rawska za 2013 rok Zgodnie z postanowieniami § 66 pkt. 1 i 2 Statutu Gminy Biała Rawska, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. W miesiącu styczniu 2013 roku Komisja ustaliła ramowy plan pracy na 2013 rok, który...

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na IIpółrocze 2014 roku

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na II półrocze 2014 roku. Lp. Imię i nazwisko Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad 1. Adam Stępniewski 16 6,27 17 8,29 19 2. Mariusz Świstak 2,23 13 ...

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na I półrocze 2014 roku

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na I półrocze 2014 roku. Lp. Imię i nazwisko Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 1. Adam Stępniewski 8, 29 19 12, 27 2, 23 14 4,25 2. Mariusz Świstak 15 ...

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na II półrocze 2013 roku.

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na II półrocze 2013 roku. Lp. Imię i nazwisko Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Adam Stępniewski 3,24 14 4,25 16 6,27 18 2. Mariusz Świstak 10,31 ...

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 1 marca 2013 r. P l a n p r a c y Rady Miejskiej Biała Rawska na rok 2013. Przewidywany termin obrad Tematyka obrad Materiał Przedstawia Termin przygotowania materiałów Opinie Komisji I kwartał 1. Przedstawienie sprawozdania z wysokości...

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/217/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 1 marca 2013 r. Lp. Termin Tematyka Materiał przygotowuje i przedstawia Uwagi 1 2 3 4 5 1. I kwartał 1. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej. 2. Analiza realizacji uchwał za 2012 rok. 3. Wizytacja Środowiskowego Domu Samopomocy...

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na I półrocze 2013 roku

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na I półrocze 2013 roku. Lp. Imię i nazwisko Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 1. Adam Stępniewski 2, 23 13 6, 27 3, 24 22 12 2. Mariusz Świstak 9, 30 20 ...

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na II półrocze 2012 r.

Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Biała Rawska na II półrocze 2012 roku Lp. Imię i nazwisko Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1. Adam Stępniewski 11 1, 29 19 17 7, 28 5 2. Mariusz Świstak ...

Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.

Załącznik do uchwały Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 06 marca 2012 r. P l a n p r a c y Rady Miejskiej Biała Rawska na rok 2012. Przewidywany termin obrad Tematyka obrad Materiał Przedstawia Termin przygotowania materiałów Opinie Komisji I kwartał 1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki...

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej na 2012 rok Lp. Termin Tematyka Materiał przygotowuje i przedstawia Uwagi 1 2 3 4 5 1. I kwartał 1. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej. 2. Analiza realizacji uchwał za 2011 rok. 3. Wizytacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz M-GOPS w Białej Rawskiej. 4. Wizytacja...

Zatrzymaj banner przewijany