Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 – 2022.

-projekt- Uchwała Nr ………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ………….2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego.

- projekt- UCHWAŁA Nr….. RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia ……………… w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit f ustawy z dnia 8 marca...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej.

Projekt Uchwała Nr / /18 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………. 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk

Projekt Uchwała Nr ……../……/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000),...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi Franopol i Rzeczków.

Projekt Uchwała Nr ……/……/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ………………… 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi Franopol i Rzeczków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej

Projekt Uchwała Nr / /18 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………. 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej Na podstawie art.18 ust. 2 pkt...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.

Projekt Uchwała Nr / /18 Rady miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………. 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska...

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zgody na zamianę nieruchomości.

-projekt- Uchwała Nr ...................................... Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia …………………………. 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

- projekt - Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia ………………………. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zatrzymaj banner przewijany