Protokoły z posiedzeń

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 40/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

PROTOKÓŁ Nr 40/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Mariusz Świstak. W posiedzeniu...

Protokół Nr 63/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 63/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu...

Protokół Nr 50/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 50/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radny Dariusz...

Protokół Nr 62/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 11 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 62/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 11 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecna radna...

Protokół Nr 49/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 49/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbytego w dniu 7 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radny Mariusz...

Protkół Nr 39/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

PROTOKÓŁ Nr 39/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Mariusz Świstak oraz radny...

Protokół Nr 36/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 36/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza – Zbigniew...

Protokół Nr 61/18 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 9:00.

P R O T O K Ó Ł Nr 61/18 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 900. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Białej Rawskiej –...

Protokół Nr 60/18 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 9:00.

P R O T O K Ó Ł Nr 60/18 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 900. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radna Daria Frączak oraz radny Jan Sowik. W posiedzeniu...

Protokół Nr 35/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Adam Stępniewski. W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca...

Zatrzymaj banner przewijany