Dług publiczny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o stanie długu Gminy na dzień 30.09.2013r.

Na dzień 30 września 2013r Gmina Biała Rawska posiadała zobowiązania z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek w wysokości 11 294 805,61 zł z tego pozyczki stanowią kwotę 2 060 671,65 zł i kredyty bankowe - 9 234 133,96 zł

Informacja o stanie długu na 30.06.2013 roku

Na dzień 30 czerwca 2013r Gmina Biała Rawska posyiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pozyczek w wysokości 11 577 467,45 z tego wobec banków 9 549 142,86 zł , wobec WFOŚi GW - 2 028 324,59.

Informacja o stanie długu Gminy na dzień 31.03.2013r.

Zobowiązania Miasta i Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzien 31.03.2013r wynosiło 12 106 580,35 zł

Informacja o stanie długu Gminy na dzeiń 31.12.2012r.

Zadłużenie Miasta i Gminy Biała Rawska z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosiło 12 511 157,25 zł

Raport o stanie finansów gminy Biała Rawska na dzień 30.11.2010r

Raport o stanie finansów gminy Biała Rawska na dzień 30.11.2010r. Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach zakłada kwotę 31 576 494,63 zł,- Na przestrzeni 11 miesięcy 2010 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 28 924 951,77 zł,- co wskazuje na realizację planu - w 91,6% . Zrealizowane dochody...

Zatrzymaj banner przewijany