Ławników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencje 2016-2019

Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 września 2015 r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencje 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1

Informacja w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

Informacja w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska informuje, że stosownie do ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz.133) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu...

Informacja o wyborach ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW W związku z upływającą z dniem 31 grudnia kadencją ławników informujemy, iż do dnia 30 czerwca 2007 roku trwa zgłaszanie kandydatów na ławników na nową kadencję. Ławnikiem może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest...

Uchwała Nr XV/108/07 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 25 października 2007 r.

Uchwała Nr XV/108/07 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 160 § 1, 163 i 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów...

Zatrzymaj banner przewijany