Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ

BURMISTRZ BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Wykształcenie: wyższe. Co najmniej 5-letni staż pracy. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Wykształcenie: wyższe. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji...

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska I. Wymagania niezbędne kandydata: 1) obywatelstwo polskie, 2) minimum wykształcenie średnie, preferowane kierunki ekonomiczne, 3) pełna zdolność do...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Sekretarza Miasta i Gminy Biała Rawska

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Sekretarza Miasta i Gminy Biała Rawska I. Wymagania niezbędne kandydata: 1) staż pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), 2) obywatelstwo polskie, 3) pełna...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Co najmniej...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Wykształcenie wyższe. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Posiadanie pełnej...

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: I. Niezbędne, które stanowią posiadanie: 1. obywatelstwa polskiego 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego 4. niekaralności za przestępstwo...

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWO – KADROWYCH

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWO -KADROWYCH Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane kierunki ekonomiczne i rachunkowość budżetowa. 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne. 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność za...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Wymagania niezbędne: 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie średnie lub wyższe. 3. Minimum 5-letni staż pracy. 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5. Niekaralność za...

Zatrzymaj banner przewijany