Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego na czas remontu został przeniesiony do Środowiskowego Domu Samopomocy (w podwórku)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urzadzeń wodnych w miejscowości Zofianów.

Biała Rawska, dnia 31.03.2009r. OŚ.III.7625/13/2008/2009/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust.1 pkt. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

Konsultacje dotyczące budowy obwodnicy Miasta Biała Rawska

Budowa obwodnicy miasta BiaŁa rawska Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowuje koncepcję programową dla inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy miasta Biała Rawska...

Sierpień miesiącem fit.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury W Białej Rawskiej ogłasza SIERPIEŃ miesiącem fit…… Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia fitness (aerobic, Hi-Low, Latino aerobic, TBC) w każdy wtorek i czwartek sierpnia o godz. 18.00 – sala widowiskowa Bliższe informacje udzielane są w MGOK Tel. 0-46 82 59 564

Ogłoszenie Burmistrza Biała Rawska w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 261 poz. 2603) Burmistrz Biała Rawska ogłasza, co następuje: I. Z...

Zatrzymaj banner przewijany