Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 15 grudnia 2017 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu  15 grudnia 2017 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/316/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/349/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań.  
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.                     
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na 2018 rok.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Marchaty.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Julianów Lesiewski.
 14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzinny na lata 2017-2019.
 15. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
 16. Przyjęcie protokołu nr 52/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

        /-/ Andrzej Włodarski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Ambroziak
Ilość wyświetleń: 129
12 grudnia 2017 08:21 Adrianna Ambroziak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany