Aktualności (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Żywa szopka w Szczukach

Kilkanaście zwierząt jest atrakcją żywej szopki, która w wigilijny wieczór została otwarta w Szczukach na tyłach Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe. W tym roku w "Żywej szopce" dorośli i dzieci mogą zobaczyć dwa kucyki, konia, kilka dzików, dwie owce, kozę, ozdobne ptactwo: kury, indyki, gęsi, gołębie, a także króliki...

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. Obecność najbliższych, spokój oraz wyjątkowa chwila łamania się opłatkiem, wypełniają w tym dniu nasze serca niezwykłą radością. Niech nuta ulubionej kolędy towarzyszy Państwu przez cały ten szczególny czas napełniając pogodą ducha i dostarczając wielu świątecznych...

Projekt budżetu na 2009 r.

Projekt budżetu Gminy Biała Rawska na 2009 r. przedłożony przez Burmistrza w dniu 14.11.2008 r. przedstawia się następująco: · Dochody gminy skalkulowano w wysokości 26.814 476 zł; · Wydatki określono kwotą 27.564 476 zł; Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano kwotę w wysokości...

Stacja Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej przy ulicy Topolowej

INFORMACJA O INWESTYCJACH WYKONANYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁA RAWSKA W 2008 ROKU

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: · Przebudowano i zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej przy ulicy Topolowej w zakresie: wymiany pomp tłoczonych i głębinowych oraz wymiany rurociągów tłocznych. Zainstalowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody – filtry Culligan oraz wybudowano dodatkowy...

Zawiadomienie - sesja (19.12.2008 roku )

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Miejskiej na dzień 19 grudnia 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1....

logo programu rządowego

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk ORLIK w Białej Rawskiej

Burmistrz Biała Rawska Bogdan Pietrzak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska Adam Stępniewski mają zaszczyt zaprosić na uroczystość otwarcia kompleksu boisk zrealizowanych w ramach rządowego projektu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” która odbędzie się 15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im....

IX Festiwal Młodych Twórców

25 i 26 listopada odbyły się w MGOK Biała Rawska warsztaty - IX Festiwal Młodych Twórców. 25 listopada młodzież uczyła się grać na gitarze, instrumentach klawiszowych i dętych oraz prowadzone były zajęcia plastyczne. 29 listopada odbyły się zajęcia w sekcjach cyrkowej, teatralnej oraz tanecznej.Łącznie w warsztach wzięło...

Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe w MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej z a p r a s z a 8 grudnia 2008 r. o godz. 17.oo /sala widowiskowa MGOK/ na rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe * lepienie aniołów z masy solnej * wykonywanie ozdób na choinkę Zapisy oraz bliższe informacje udzielane są w MGOK tel. 0-46 81 59 564

Zawiadomienie - komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej (25.11.2008)

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2008 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w sali USC w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przedstawienie uchwały Nr III/230/2008 Składu...

Zawiadomienie - sesja (28.11.2008)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: ...

Zatrzymaj banner przewijany