Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 14-15.09.2010 r.

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniach 14 i 15 września 2010 roku od godziny 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie...

Dożynki Gminne A.D. 2010 Biała Rawska - Podziękowania

Burmistrz Białej Rawskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminnych A.D. 2010 Wszystkim tym, którzy swoim uczestnictwem przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości oraz bezinteresownie zaangażowali się w jej realizację: starostom tegorocznych dożynek, sołtysom, radnym,...

Dożynki Gminne A.D. 2010 Biała Rawska, 05 września 2010 roku

Program: 05.00 - Otwarte ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar Burmistrza Białej Rawskiej– staw gminny przy ul. Mickiewicza 11.00 - KOROWÓD DOŻYNKOWY ulicą Wojska Polskiego 11.20 - Koncert ORKIESTRY DĘTEJ z Białej Rawskiej 11.20 - Ocena wieńców dożynkowych przez mieszkańców 12.00 - POLOWA DOŻYNKOWA MSZA ŚW. w intencji rolników,...

Rusza program edukacyjny dla klas pierwszych we wrześniu w całej Polsce rusza specjalny program edukacyjny o bezpieczeństwie dla Pierwszoklasistów i ich rodziców.

8 września rusza ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 07.09.2010r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LIV sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 07 września 2010 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1....

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 06.09.2010 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamiają, że w dniu 06 września 2010 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się wspólne...

Starosta i Starościna

Starosta i Starościna Dożynek Gminnych A.D. 2010

 Starosta „Dożynek Gminnych Biała Rawska 2010” – Pan Witold Niewczas wraz z żoną Ewą prowadzą 4 ha gospodarstwo sadownicze gdzie uprawiają wiśnie, jabłka i śliwy oraz prowadzą od 1990 r. skup owoców. Państwo Niewczasowie mają 4-ro dzieci: córkę – Gosię oraz 3-ch synów: Pawła, Remka i...

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej - 30-31 sierpnia 2010 roku.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniach 30 - 31 sierpnia 2010 roku od godziny 830 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku...

Zatrzymaj banner przewijany