Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 08.11.2010 r.

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2010 roku o godz. 1100 w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska, odbędzie się ostatnie w V kadencji Rady Miejskiej posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek...

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 08.11.2010 r.

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 08 listopada 2010 roku o godzinie 900 w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska, odbędzie się ostatnie w V kadencji Rady Miejskiej posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 29.10.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LVI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 29 października 2010 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1....

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 27.10.2010 r.

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 27 października 2010 roku o godz. 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2....

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 26.10.2010 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 października 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w pok. nr 14 Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 25.10.2010 r.

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 października 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w pok. nr 14 Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku...

Dzień Edukacji Narodowej

15 października odbyły się w szkołach na terenie naszej gminy obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O godz. 9.00 uroczystości rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka bardzo serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości: Burmistrza...

Zawiadomienie Komisji Rewizyjnej - 22.10.2010 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, iż dnia 22 października 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w Urzędzie Miasta Biała Rawska pok.nr 14. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku. Informacja z wydatkowania dotacji przyznanej Klubom Sportowym...

Zatrzymaj banner przewijany