Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 05.10.2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 5 października 2010 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie LV sesji...

Spotkanie Autorskie

 W dniach 15 i 16 września 2010 r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej odbyło się spotkanie autorskie z Komendantem Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Janem Babickim autorem książki „Odkąd moja pamięć sięga-Moje wspomnienia”oraz z dr Grzegorzem Łysoniewskm autorem książki „Biała Rawska-zarys...

"Nasza Wspólna Biała"

Biuletyn \"Nasza Wspólna Biała\"

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych INFORMACJA o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników Urząd Miasta w Białej Rawskiej informuje, że na podstawie art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcy, którzy...

Dożynki Gminne A.D. 2010 - 05.09.2010 Biała Rawska

Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękuja za zebrane plony. Są też okazją do rozrywki i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli. Tegoroczne Dożynki jak zawsze świętowaliśmy w parku miejskim. O godz. 05.00 rozpoczęły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Białej Rawskiej zakończone wręczeniem...

Zatrzymaj banner przewijany