Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki VII TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA:

W Turnieju wzięło udział 14 zespołów I miejsce - LKS "ISKRA" BABSK I II miejsce - K.S. TĘCZA III miejsce - ALCO FANS IV miejsce - WIDZEWIACY Najlepszy zawodnik Turnieju: CHADAMIK ARKADIUSZ (BABSK) Najlepszy bramkarz Turnieju: LIBERA PIOTR (TĘCZA) MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE: WIDZEWIACY - LKS "VICTORIA" CHRZĄSZCZEW I (3:0) K.S. TĘCZA...

Planowane terminy zebrań wiejskich w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

Planowane terminy zebrań wiejskich w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Data Godzina Miejscowość/ Miejsce zebrania 8 luty 2011 r. 1600 1800 Biała Wieś (lokal sołtysa) Grzymkowice (świetlica OSP) 8 luty 2011 r. 1600 1800 Pachy (budynek szkoły) Tuniki (świetlica wiejska) 8 luty 2011 r. 1600 ...

Sesja Rady Miejskiej - 31.01.2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę V sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 31 stycznia 2011 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Zawiadomienie Komisji Budżetu - 28.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2011 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa - 27.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2011 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku...

Zawiadomienie Komisji Edukacji - 26.01.2011 r

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2011 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do...

Burmistrz Białej Rawskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz Uchwały nr LVI/419/2010 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z Organizacjami...

Zawiadomienie Komisji Rewizyjnej - 11.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2011 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie Komisji w pok. nr 14 Urzędu Miasta Biała Rawska. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Ustalenie planu pracy...

Zmiana terminu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010 r. o godz.9.00

I n f o r m a c j a Niniejszym informuję, iż został zmieniony termin, planowanej na dzień 29.12.2010 roku na godz.1400, sesji Rady Miejskiej Biała Rawska. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej. Za zmianę serdecznie przepraszam. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/...

Zatrzymaj banner przewijany