Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 18.02.2011 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 18 lutego 2011 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 16.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2011 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Komisja Edukacvji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznerj - 15.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2011 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 14.02.2011 r

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2011 roku o godzinie 1200 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku...

Komisja Statutowa - 14.02.2011 r

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej na dzień 14 lutego 2011 roku o godzinie 1130 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku. Wybór Przewodniczącego...

100 lat Pani Kazimiery

W piątek, 04 lutego setne urodziny obchodziła mieszkanka wsi Byki Pani Kazimiera Zielińska. W domu zgromadziła się rodzina wraz zaproszonymi gośćmi. Z życzeniami również przyjechali przedstawiciele gminy Z-ca Burmistrza- Zbigniew Szcześniak, Przewodniczący Rady Gminy- Adam Stępniewski, Kierownik USC - Krzysztof Nowicki oraz przedstawiciel...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 04.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 04 lutego 2011 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji...

Zdjęcie grupowe

Wyniki XV Turnieju Piłki Siatkowej

mecz półfinałowy: MIRTOM - MGOK (24:26,25:22, 22:25, 25:14, 15:12) mecz półfinałowy: Volley Team Biała Rawska- LZJ Kłopoczyn(WO dla Volley Team 3:0) mecz o III miejsce: MGOK- LZJ Kłopoczyn( 22:25, 17:25, 19:25) mecz o I miejsce: MIRTOM- Volley Team Biała Rawska(16:25, 25:11, 22:25, 25:23, 15:12) I miejsce – MIRTOM w składzie:...

Zatrzymaj banner przewijany