Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

VII GMINNY KONKURS CZYTELNICZY

VII GMINNY KONKURS CZYTELNICZY 12 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Błażejewicach odbył się VII Gminny Konkurs Czytelniczy. Do konkursu zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Biała Rawska, zgłaszając uczniów w każdej kategorii wiekowej. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 uczniów (po 7 osób...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 21.03.2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę VII sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 21 marca 2011 roku o godzinie 900 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie...

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 18.03.2011 r.

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 18 marca 2011 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 17.03.2011 r

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 marca 2011 roku o godzinie 1200 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3....

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 16.03.2011 r

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 16 marca 2011 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2....

I Międzygminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Szkół Podstawowych

3 marca 2011 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej odbył się I Międzygminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej. Konkurs zorganizowali i przeprowadzili p. Barbara Ładzińska - nauczyciel języka rosyjskiego, p. Agnieszka Adamczyk – nauczyciel...

Mecz Polska Finlandia

W czwartek 24 lutego 2011 r. o godz. 18.00 w hali sportowej w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej odbył się mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentacjami Kadetów Polski i Finlandii. Po niezwykle wyrównanym, zaciętym i emocjonującym pojedynku zwycięzcą została drużyna z Finlandii z wynikiem 2:3. Polski szkoleniowiec...

Zatrzymaj banner przewijany