Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe :

uchwała Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwała Nr XXVIII/209/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych , uchwała Nr XIII/103/11 Rady Miejskiej Biała Rawska...

Sesja Rady Miejskiej - 18.12.2012 r. godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 18 grudnia 2012 roku o godzinie 9 00 w sali Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek obrad: Otwarcie...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Biała Rawska - 14.12.2012 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE -------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamiają, że w dniu 14 grudnia 2012 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie...

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 13.12.2012 r. godz.10.00

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2012 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wyrażenie...

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 12.12.2012 r. godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2012 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 11.12.2012 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska odbędzie się posiedzenie w/w Komisji Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E O F E R T Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU zdemontowanych 4 szt. kotłów grzewczych: 2 szt. typu SZIIG-65W RUMIA, o wadze całkowitej 9400 kg, 2. szt. typu S8WC 530-1, o wadze całkowitej 8256 kg zdemontowanego komina stalowego : I segment, fi...

Komisja rewizyjna - 07.12.2012 r. godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2012 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie Komisji w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Kontrola działalności...

Zatrzymaj banner przewijany