Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisja Rewizyjna - dnia 08 grudnia 2014 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 08 grudnia 2014 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia:

III Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 09 grudnia 2014 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 09 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

Komisja Edukacji - dnia 08 grudnia 2014 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na dzień 08 grudnia 2014 roku o godzinie 800 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.  

Komisja Budżetu - dnia 04 grudnia 2014 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na dzień 04 grudnia 2014 roku o godzinie 1000 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Komisja Rolnictwa - dnia 03 grudnia 2014 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dzień 03 grudnia 2014 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 01.12.2014 r. o godz. 10.00

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 listopada 2014 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Białej Rawskiej odbędzie się dnia 01 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej.

Wnioski o wsparcie do jabłek, kapusty cebuli przyjmowane będą w Białej Rawskiej w MGOK do 14 listopada br.

INFORMACJA !!! Do dnia 14 listopada br. roku producenci cebuli, kapusty lub jabłek, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga, mogą składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej wnioski o przyznanie wsparcia. Jego

Zatrzymaj banner przewijany